Вторник, 23.04.2019, 16:03

Мир вам!

Календарь

Աղոթք

Հա'յր մեր, որ յերկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո.
Եկեսցէ արքայութիւն Քո.
Եղիցին կամք Քո որպես յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.
Եւ թո'ղ մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց:
Եւ մի' տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն.
Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս:
Ամեն:

ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ԽՐԱՏՆԵՐԸ ԱՂՈԹՈՂՆԵՐԻՆ


Սուրբ սրտից ելած աղոթքը պատարագի փրկություն է գործում:
Եզնիկ Կողբացի
Քեզ առատ աղոթքի պարտադրիր. աղոթքը հոգու լույսն է:
Հայր Եսայի
Նա է կարողանում ճիշտ ապրել, ով կարողանում է լավ աղոթել:
Սուրբ Օգոստինոս
Աղոթքը տրտմության տարակուսանքների և վշտերի հրաժարադեղ ու սփոփանք է:
Նեղոս Սինայեցի

ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ԽՐԱՏՆԵՐԸ ԱՂՈԹՈՂՆԵՐԻՆ

Եթե թշնամուդ համար չես աղոթում այնպես ինչպես քեզ համար, ապա լավ է 
չաղոթել:

Եզնիկ վարդապետ
Մի տարակուսիր որ աղոթքի ջերմեռանդություն չունես. լավ է ու փրկարար երբ 
քեզ պարտադրում ես աղոթքի:

Նեղոս Սինայեցի
Աստված երբեմն ուշացնում է աղոթքների պատասխանները, որպեսզի մեր առողջ
ու բարի փափագները ավելի զորանան և արմատ բռնեն մեր մեջ, իսկ անօգուտ ու
վատառողջները աղոտանալով անհետանան մշուշի պես:

Շնորհք պատրիարք
Молитесь ночью...Нетварный свет ночной молитвы все осветит...Все то,о чем не помним в суете...И тайны сердца открывает Господь,что сходит с божьим в духе помолится...Он-Сердцеведец,поименно знает все дни,что нам отведены...И как душа благоухает...И не напрасно прожиты они...
Александр
Старец, обращаясь к мирянам, сказал: "Если бы вы, миряне, могли осознать опасности, среди которых вы живете, то вы бы молились в десять раз больше нас, монахов". Паисии Отец

Молитва.
Сила молитвы
Условия исполнения молитвенных прошений
Молитва неисполненная
Молитва в искушении и скорби
Внимание и собранность ума при молитве
Сердечная молитва
Церковная молитва
Молитвенное правило
Постоянство в молитве
Плоды молитвы
Молитва пробуждает покаяние
Молитва очищает от страстей и помыслов
Молитва Господня.
Молитва Иисусова.
О молитве человека, который уединился в клети сердца своего, поучаясь и молясь тайно
Молитва внешняя и внутренняя
О молитве, согревающей человека и соединяющей его с Богом в любви
Молитва, произносимая устами, умом же не внимаемая,-ничто
Краткая, но часто творимая молитва более полезна, чем продолжительная
Молитва Иисусова- сердцевина молитвенной жизни
Степени молитвы
Непрестанная молитва
Умно-сердечная молитва
Молитва, движимая Святым духом
Молитвенная жизнь-путь богопознания
О сердечной теплоте и благодати
Тайное поучение
О памяти Божией
Что значит сосредоточить ум в сердце?
Как вниманием стать в сердце?
О прелести при неправильном упражнении молитвой
Молитва к Богоматери и святым.
Молитва за ближних.
Молитва за врагов.